Lãnh Tiền Xã Hội

Luật Lãnh Tiền Hưu của Chính Phủ Mới (Bắt Đầu vào 5/2016 ) – Phần 1

Luật lãnh tiền hưu có nhiều thay đổi bắt đầu vào đầu tháng 5, 2016, và nó sẽ làm giảm bớt đi một số cách lãnh tiền cho người lớn tuổi, tuy nhiên, tin đồn là “người 62 tuổi không còn được lãnh tiền hưu nữa mà phải đợi đến đúng 66 tuổi mới được lãnh” là không đúng. Sau đây, tôi xin trình bày luật mới và cách lãnh tiền hưu.

Luật Lãnh Tiền Hưu
1) Bạn có thể bắt đầu lãnh tiền hưu sớm nhất là vào tuổi 62.

2) Tiền hưu bạn lãnh sẽ dựa trên tiền hưu của chính bạn trước, nếu bạn đủ điều kiện (đóng thuế Social Security 10 năm trở lên).

3) Nếu bạn không đi làm đủ 10 năm, bạn có thể xin tiền spousal benefits của vợ hay chồng mình, nếu họ đủ điều kiện lãnh tiền hưu, đã bắt đầu lãnh tiền hưu của họ hay đã ở vào độ tuổi được lãnh tiền hưu. Tiền spousal benefits cao nhất bạn có thể lãnh là ½ số tiền hưu của người phối ngẫu ở tuổi về hưu chính thức.
Chú ý: Nếu vợ/chồng của bạn hoãn việc lãnh tiền hưu của họ lại cho đến khi họ 70 tuổi, để được lãnh tiền hưu cao hơn, bạn cũng không được ăn theo tiền hưu tăng cao đó của vợ hay chồng.
4) Nếu bạn làm đủ 10 năm nhưng lương ít, chính phủ có thể tăng tiền hưu của bạn lên bằng tiền spousal benefits (bằng ½ tiền hưu của chồng/vợ). Chồng/vợ của bạn đã phải ít nhất 62 tuổi khi spousal benefits được tính đến.
Ví dụ: ở tuổi về hưu chính thức (hiện nay là tuổi 66), bạn đi xin tiền hưu và được biết là bạn có thể lãnh tiền hưu của chính bạn là $1000/tháng. Tuy nhiên, chồng/vợ của bạn lúc đó đang lãnh $2400/tháng. Chính phủ sẽ trả cho bạn $1200/tháng, thay vì chỉ có $1000/tháng, để số tiền đó ngang bằng số tiền spousal benefits mà bạn được nhận (1/2 của $2400 là $1200). Nếu bạn xin tiền hưu ở tuổi 62, thì cả tiền hưu của bạn và tiền spousal benefits đều bị giảm đi từ 25% đến 35% số tiền bạn có thể lãnh ở tuổi về hưu chính thức.

5) Nếu bạn đã ly dị vợ/chồng cũ, bạn vẫn có thể xin được tiền spousal benefits nếu hội đủ những điều kiện sau:
a. Đã có hôn thú với người đó 10 năm trở lên
b. Đã ly dị hai năm trở lên
c. Vẫn chưa lập gia đình mới
d. Chồng hay vợ cũ phải ít nhất 62 tuổi khi bạn xin lãnh tiền này.

6) Đình Chỉ Nhận Tiền An Ninh Xã Hội của Mình Để Làm Tăng Thêm 32% Số Tiền Bạn Có Thể Lãnh Suốt Đời
Gọi theo tiếng Mỹ là “file & suspend” tiền an ninh xã hội khi bạn đến tuổi về hưu (hiện nay là 66 tuổi). Ví dụ cụ thể: Ở tuổi 66, bạn đi “file & suspend” với sở an ninh xã hội, nghĩa là tạm thời đình chỉ việc lãnh tiền an ninh xã hội già của mình cho đến tuổi 70.

Khi bạn chờ đến 70 tuổi mới lãnh tiền hưu, tiền hưu của bạn sẽ tăng lên 8% mỗi năm và nghĩa là ở tuổi 70, bạn có thể lấy thêm 32% số tiền hưu bạn được phép lấy cộng với tiền lạm phát (COLA) trong 4 năm bạn “suspend” tiền già của mình.

Để giải thích rõ hơn lợi ích của “file & suspense”, nếu bạn được nhận số tiền hưu cao nhất mà sở an ninh xã hội cho phép ($2492/tháng), thì bạn có thể lãnh $3289/tháng ($2492 X 132% = $3289). Ngoài ra bạn còn được cộng thêm tiền lạm phát trong 4 năm đó nữa.

Điểm đáng chú ý thứ nhất trong luật mới này là một khi bạn đã “file & suspend”, thì khi bạn muốn “cancel” việc đó lại vì lý do sức khỏe hay tài chánh, bạn sẽ không được lãnh ngược lại tiền hưu mà bạn đã từ chối không nhận từ trước. Chẵng hạn bạn “file & suspend” ở tuổi 66. Hai năm sau, bạn muốn loại bỏ việc “file & suspend” này để lãnh tiền liền, số tiền hưu của bạn trong hai năm qua sẽ bị mất đi. Tuy nhiên, tiền hưu bạn lãnh lúc này vẫn được tăng lên 16% số tiền bạn có thể lãnh lúc 66 tuổi.

Điểm đáng chú ý thứ hai: người xin tiền hưu không còn có khả năng điền đơn “restricted application” để chỉ xin tiền spousal benefits, mà hoãn việc lãnh tiền hưu của riêng mình! Khi bạn đi nộp đơn xin tiền hưu là chính phủ lập tức trả bạn tiền hưu của chính bạn trước hết. Chính phủ có thể trả thêm tiền hưu cho bạn nếu tiền spousal benefits từ chồng/vợ mình cao hơn tiền hưu của chính mình.

7) Nếu bạn có con nhỏ dưới 18 tuổi, dù là con ruột hay con nuôi hay trẻ em bạn hiện đang nhận là “dependent”, khi bạn đến tuổi về hưu (bắt đầu từ năm 62 tuổi), con bạn có thể được nhận 50% tiền hưu của bạn. Trẻ em bị tàn tật trước 22 tuổi có thể được nhận tiền này suốt đời. Hiện giờ có khoảng 4.4 triệu trẻ em nhận được 2.5 tỷ từ tiền hưu của cha mẹ, mà tiền hưu của cha mẹ không bị ảnh hưởng gì.

Điều kiện để được lãnh tiền hưu của chính phủ (Social Security)
Để được lãnh tiền hưu của chính phủ, bạn phải đi làm và đóng thuế đủ 10 năm (40 tín chỉ) và mỗi tín chỉ được tính khi lương bạn làm ít nhất là $1260 cho mỗi 3 tháng hay $5040 cho một năm. Mỗi khi bạn đi làm và đóng thuế Social Security, nó được ghi lại trong hồ sơ của bạn tại sở An Ninh Xã Hội. Nếu bạn chưa đóng thuế đủ, bạn sẽ phải tiếp tục đi làm & đóng thuế cho đủ 10 năm nếu muốn lãnh tiền hưu của chính phủ.
Người đi làm tiền mặt hoặc lãnh check công ty theo kiểu không bị trừ thuế trước (1099) mà không tự khai thuế cuối năm cũng sẽ không được tính có tín chỉ làm việc. Người tự làm chủ (self-employed) có khai thuế đúng vẫn được tính tín chỉ giống như người đi làm ăn lương. Giáo viên dạy học ở California không được lãnh tiền an ninh xã hội vì họ không đóng thuế Social Security Benefits khi họ làm nghề này. Ngược lại, họ được lãnh tiền hưu từ hội giáo viên CalSTRS.

Làm Thế Nào Để Biết Bạn Đủ Điều Kiện Lãnh Tiền Social?
Bạn có thể biết được điều này bằng cách gọi điện thoại vô sở An Ninh Xã Hội trong khu vực bạn ở. Danh sách số phone của các sở nằm ở quận Cam và Los Angeles sẽ được liệt kê ở cuối bài này. Một cách khác dễ dàng hơn là bạn vào website www.ssa.gov mở một account để biết rõ mình đã có được bao nhiêu tín chỉ làm việc và số tiền hưu phỏng đoán bạn sẽ lãnh được là bao nhiêu, và nhiều chi tiết quan trọng khác. Để mở account này, bạn cần tên tuổi, ngày sinh và số an ninh xã hội. Bạn sẽ phải trả lời một số câu hỏi riêng tư như địa chỉ cũ, sở làm cũ, thẻ tín dụng bạn có thuộc về nhà băng nào, v.v., để đảm bảo bạn chính là người đó cũng như để bảo vệ cho sự an toàn cho thông tin của bạn. Account này còn cho biết về tiền disability cho bạn, tiền cho người phối ngẫy hoặc con cái nếu bạn mất đi. Ngoài ra, thông tin về tiền hưu này sẽ giúp bạn tính toán một cách hiệu quả hơn về kế hoạch nghỉ hưu của bạn.

Tiền Hưu Được Tính Như Thế Nào?
Tiền hưu được tính dựa trên số tiền bạn làm trong quá khứ. Lương càng cao thì tiền hưu càng nhiều. Công thức tính tiền hưu dựa trên chỉ số trung bình của lương bạn làm trong suốt quãng đời làm việc. Tuy nhiên, số tiền hưu cao nhất bạn có thể lãnh được sẽ không vượt quá $2492/tháng ở tuổi 65 (theo luật hiện nay).

Tuổi Về Hưu Chính Thức
Tuổi về hưu chính thức không cố định mà dựa vào năm sinh của bạn. Bảng liệt kê dưới đây sẽ cho biết rõ năm về hưu chính t hức của bạn là khi nào.

Sinh Năm Tuổi Về Hưu
1943-1954 66
1955 66 + 2 months
1956 66 + 4 months
1957 66 + 6 months
1958 66 + 8 months
1959 66 + 10 months
1960 67

Vì khuôn khổ bài viết có hạn, tôi sẽ trình bày thêm nhiều chi tiết đáng giá trong luật lãnh tiền hưu của chính phủ trong tuần tới. Mời các bạn đón xem.

Nếu các bạn cần giúp đỡ về việc xin tiền chính phủ, xin vào trang www.lanhtienchinhphu.com để điền form xin giúp đỡ. Trong trang web này, các bạn cũng tìm được số phone của các sở An Ninh Xã Hội trong quận Cam & Los Angeles & một số nơi khác.

Tôi vô cùng cáo lỗi đã không trả lời phone cho một số người đã gọi vô mấy tuần qua, vì số lượng phone gọi vô quá tải. Hy vọng rằng thông qua trang web trên, các bạn có thể liên lạc tốt hơn với chúng tôi.

Dana Nguyễn
Chuyên Gia Tài Chánh và Bảo Hiểm
R.E. Lic. #: 01375022 – Insurance Lic. # 0I74425

17 Comments

 1. Kim nguyen says:

  Toi ten la Kim Nguyen
  Hien tai toi dang song o Boston
  Khoang nam 2008 toi bi tai nan o cho lam va da do toi duoc huong ssda cho toi thang 10-2015 tien toi va con toi 9 tuoi . Phan 1675$ month. Con toi 890$ month.
  toi thang 7-2015 ho review va diners ho so Cua toi va toi appear vao thang thang 7-2015 den thang 3-2-2016 thi toi duoc social security thong bao approved Nhung doi den bay goi thi toi dua nhan duoc Chinh thuc la thi nao tu social security ca . Co the cho toi biet mat khoang bao lau nua thi toi nhan duoc benifit va duoc tra so tien ho cut Cua toi hay khong , va benifit Cua toi co thay doi Gi khong.
  Toi rat mong duoc su tra loi !
  Thank you!

 2. Chào chị Kim Nguyễn,

  Chị cần gọi lên văn phòng an ninh xã hội để hỏi cụ thể về việc này vì Dana chỉ có thể trả lời chung chung về lãnh vực lãnh tiền an ninh xã hội này. Ngoài ra, tiền hưu trí an ninh xã hội của chị sẽ không bị ảnh hưởng gì dù chị lãnh tiền ssdi này.

  Nếu chị cảm thấy tiếng Anh mình yếu và cần ai đó giúp cho chị thì có hai cách chị có thể làm: 1) đi mướn luật sư để giúp cho mình 2) xin gia nhập “Family Protection Plan” của “Legal Club of Aemerica” với giá $14/tháng (tổ chức này sẽ có luật sư giúp chị gọi lên sở an ninh xã hội để đòi tiền cho chị). Đây là một công ty do người Mỹ làm chủ thành lập từ nhiều năm nay. Họ không những giúp chị về mặt pháp lý mà còn về nhều mặt khác như tax, financial, credit counseling, identity theft, vv… for free. Dana có thể gửi thêm thông tin về công ty này cho chị nếu chị muốn.

 3. I just want to mention I am newbie to blogs and definitely savored this website. Most likely I’m going to bookmark your website . You really come with amazing writings. Thank you for sharing your blog site.

 4. Very interesting info !Perfect just what I was looking for! “Charity is injurious unless it helps the recipient to become independent of it.” by John Davidson Rockefeller, Sr..

 5. Wonderful beat ! I wish to apprentice while you amend your website, how could i subscribe for a blog website? The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept

 6. I’m not sure why but this blog is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this issue or is it a problem on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 7. Hey there, You’ve done an incredible job. I will definitely digg it and personally recommend to my friends. I am sure they’ll be benefited from this website.

 8. Hello, you used to write wonderful, but the last several posts have been kinda boring… I miss your great writings. Past few posts are just a bit out of track! come on!

 9. Great ¡V I should certainly pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, website theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task..

 10. Great write-up, I’m normal visitor of one’s site, maintain up the nice operate, and It is going to be a regular visitor for a lengthy time.

 11. Whoa! This blog looks exactly like my old one! It’s on a completely different topic but it has pretty much the same page layout and design. Great choice of colors!

 12. An effective web site demands lot of procedures. An efficient process flow will help you even more in determining the needs and goals of your business web site. Good guidelines enable you to work better helping eliminate flaws and other pointless stuff.”Bachelorette” alum Jesse Csincsak is teaming with Fring for an active Q&A session with fans Thursday, Sept. 29. Jesse will talking about his life since “Bachelorette” season 4, for that they was the winner, also as what he been recently doing simply because show – “Bachelor Pad Beatdown,” “Bachelorette Beatdown,” blogs and increased. This will be Jesse’s first open Q&A with fans, and he promises it is going be many of great.You grow to be on one more to last stage on the process – launching and promotion. The following step, your online site’s focus is online presence. Visitors that an internet site without visitors and isn’t ranked during the search engines is totally useless. This is where SEO and many types of the advertisements will come in. Social Media and other stuff are included as well in the process.What: Join the final installment for this Tom’s of Maine “Wicked Fresh! Wednesdays” live video chat series with Karen Stewart and Howard Brown, founders and designers of this pioneering sustainable clothing line Stewart+Brown. Get the insider fashion scoop concerning fall fashion tips, balancing entrepreneurism with family, the direction they source their fabrics and much more. The Wicked Unwilted! chat series is open to the public and questions for Stewart+Brown will be accepted for you to and during the chat session on Facebook via the Tom’s of Maine Wall or Live Chat tab. Two chat participants will obtain a $250 gift card to Stewart+Brown for some eco chic fashions for fall!But Permit me to tell you about a perception in online dating that you may have not put much thought into. Maybe you have thought of dating a woman from another country? I am just not chatting about a long distance relationship with this particular really not talking up to a mail order bride. Instead what Get real is being able to meet a woman that has very similar interests you r and that can make a great partner you r for future. She doesn’t have to imagine down the path.Online dating can be fun. Mr. or Ms. Right really can be discovered online via web site dating services, chat rooms, and websites that help “connect” people one to an alternative. That’s how I met my better half and ally of eight years. So my intent is never to discredit the plausibility of Internet swoon. It can be experienced!Videngage, the subsequent generation online hangout, has added live free webcams and interactive video to the hangout location. This gives users the opportunity to actually conversate and see people for who however and in their element a person begin actually link up with them in person. Long distance relationships, even from different countries, are more realistic with live free sex.The cam-to-cam chat is going to be an immediate social networking web site that has quite several attributes directed your chat go through amazing. Some online sites also have technical enable to solve the issues you could possibly encounter via an reside chat. Your preferred retail stores also get in touch with websites like these when the any strategies or responses to create. What on earth is more, calm potentially also generate income aside from chatting when it reaches this cam illustrate. There are actually webcam affiliate plans signifies of that this is to be able to generate bit of extra dough even while using fun.RussianEuro provides easy to be able to pictures of single Russians, making determining your particular Russian single quick easy. Thousands of Russian singles are joining RussianEuro discover their perfect Russian date or to take pleasure from a fulfilling relationship.In order to be find and meet thier own Beautiful Russian Woman? Go to Beautiful Russian Brides – Find Your Own Russian Love Read different relationship articles by top experts and learn more the Top Dating Net sites. It’s essential that you use the right sewing machine. Find Your Loving Russian Woman! George did and hubby found Darya!

 13. Some genuinely wonderful posts on this web site, thanks for contribution. “An alcoholic is someone you don’t like who drinks as much as you do.” by Dylan Thomas.

 14. Thank you for helping out, wonderful information. “If you would convince a man that he does wrong, do right. Men will believe what they see.” by Henry David Thoreau.

 15. It¡¦s really a great and helpful piece of information. I am happy that you simply shared this helpful info with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

 16. Hello, i think that i saw you visited my web site thus i came to “return the favor”.I am trying to find things to improve my site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 17. You are a very bright person!